• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Základní dokumenty

je stránka obsahující platné stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s. , informace o hospodaření a usnesení ze zasedání valné hromady. V případě zájmu o nahlédnutí do starších dokumentů, které nejsou uvedeny na těchto stránkách, je možné si tyto vyžádat písemně v sídle spolku.