• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovisko ke Koncepci vodní dopravy

Seznam článků

(MD-leden 2016)

 

České plavební a vodocestné sdružení, z.s. (dále jen „ČPVS“) po projednání s hlavními vodocestnými a plavebními představiteli předkládá toto stanovisko ke Koncepci vodní dopravy (dále jen „Koncepce“), která vychází z Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 (usnesení vlády ČR č.449/2013) a Dopravní sektorové strategie 2.fáze (usnesení vlády ČR č.850/2013).

Úvodem je vhodné konstatovat, že část připomínek, které ČPVS sdělilo k pracovnímu materiálu Koncepce v červnu roku 2015 byla do materiálu z ledna 2016 zahrnuta. Přesto však zůstávají některé podstatné připomínky.

Koncepce, která obsahuje dvě základní části analytickou část a návrhovou část je příliš obsáhlá, což vede k tomu, že v některých kapitolách je příliš podrobná a v ostatních naopak stručná. Z tohoto pohledu ji posuzujeme jako nevyváženou. Doporučujeme zkrátit její obsah a tím i zajistit větší přehlednost a zvýraznění provedení SWOT analýzy v Analytické části. Analytická část, která byla mj. velmi podrobně podrobena připomínkami ze státního podniku Povodí Labe a státního podniku Povodí Vltavy, vycházejícími ze skutkového stavu doporučujeme upravit podle těchto jejich připomínek. U návrhové části doporučujeme zvážit její doplnění o SWOT analýzu. V rámci projednávání Koncepce byl několikráte zmiňován problém odstraňování následků povodňových situací a to jak ze strany státních podniků Povodí, ŘVC, tak i dopravců vodní dopravy (rejdařů). Tuto problematiku uvádíme zvláště v příloze. V Návrhové části při její úpravě doporučujeme vycházet z dále uvedeného názoru na obsah jednotlivých témat, obsažených v Koncepci. V Koncepci jsou tato témata rozdělena do jednotlivých kapitol, což podle našeho názoru a věcného hlediska přispívá mj. i k její nepřehlednosti.