• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2022 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovisko ke Koncepci vodní dopravy - 1.Směry rozvoje vodní dopravy.

Seznam článků

 

  1. Směry rozvoje vodní dopravy.

Z pohledu vnitrozemského státu, rozloženého na rozvodí tří moří – Severní (Labe), Baltské (Odra) a Černé (Morava) je třeba rozvoj vodní dopravy, podepřený studiemi, soustředit zejména na zahraniční nákladní vodní dopravu a vnitrostátní rekreační plavbu a místní nákladní vnitrostátní vodní dopravu v kombinaci se silniční dopravou, soustředěnou zejména na přepravu stavebnin a odvoz nepotřebného materiálu.

Jednoznačně je třeba vzít v úvahu jedinečnost vodní dopravy při přepravě zásilek o velké hmotnosti a velkých rozměrech.

Při rozhodování o účelnosti zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN je třeba využít závěry Expertní studie, zpracované pro ŘVC Fakultou dopravní a CityPlanem s.r.o. z roku 2009, zabývající se mj. zbožovými proudy a dopravními koridory ve směru Česká republika – severomořské námořní přístavy. Výsledkem této studie mj. je, při přepravě zboží v této relaci k roku 2025 v oblasti státní hranice ČR/SRN mimo tranzitu o objemu cca 9,8 mil.t, následující dělba přepravních objemů mezi silniční, železniční a vodní dopravou

  1. při zlepšení plavebních podmínek v hraničním úseku (plavební stupeň Děčín) v poměru 33% : 29 % : 38 %,
  2. bez zlepšení plavebních podmínek v poměru 55 % : 40 % : 5 %.