• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2023 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovisko ke Koncepci vodní dopravy - 5.Ekonomika a ekologie.

Seznam článků

 

  1. Ekonomika a ekologie.

I této problematice jsou v Koncepci věnovány příslušné kapitoly.

Zde bychom jenom připomněli:

Uvádí-li se porovnání jednotlivých dopravních oborů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí je třeba nezapomenout na hlučnost a v otázce vypouštění škodlivých emisí na skutečnost, že pro elektrickou trakci železniční dopravy je třeba vyrobit elektrickou energii ve velké míře v tepelných, příp. jaderných elektrárnách.

V obou případech je vodní dopravaživotnímu prostředí nejpříznivější.

 

Při ekonomickém hodnocení vodních cest je třeba si uvědomit jejich víceúčelovost. V takovém případě, při ekonomickém hodnocení formou vnitřního výnosového procenta se při zahrnutí těchto externalit dochází k vyšším hodnotám oproti jednoúčelovým dopravám po silnici či železnici.

 

Příloha: Obnovení plavby po povodni.

 

V Praze dne 28. dubna 2016.

 

Na základě závěrů Semináře ke Koncepci vodní dopravy (MD-leden 2016) pořádaného ČPVS v dubnu 2016 zpracovali:  

doc. Pavel Fošumpaur
doc. Pavel Jurášek
Ing. Jiří Kremsa

 

Ing. Jiří Kremsa v.r.

1.místopředseda
Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s.