• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2022 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovisko ke Koncepci vodní dopravy - 3.Lodní park

Seznam článků

 

  1. Lodní park.

Lodní park je všeobecně zastaralý. Modernizace i výroba nového lodního parku samozřejmě závisí na finančních možnostech jednotlivého dopravce. Tyto možnosti pak závisí na objemu přepravy a ta na výstavbě, rekonstrukci a modernizaci infrastruktury vodní dopravy. V podstatě se lodní park dělí na nákladní lodě, osobní lodě a rekreační plavidla.

V Koncepci je lodnímu parku věnována kapitola 4.2 (Zajištění potřebného počtu plavidel) a kapitola 6.2.2 (Modernizace plavidel nákladní vodní dopravy). Zde je mj. správně konstatováno, že i když v zásadě otázka lodního parku je věcí jednotlivých dopravců, je třeba v současných ztížených podmínkách zainteresovat do této problematiky i stát.

V dané Koncepci je problematika  lodního parku rozšířena na širší pojem a to na plavidla a je zde zahrnuta i problematiky malých plavidel.

 

K tomuto bodu je třeba znát názor dopravců ve vodní dopravě, zejména z hlediska dalšího rozvoje lodního parku  ve vazbě na základní současné i budoucí parametry vodní cesty ve vnitrostátních i zahraničních relacích.