• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - II. Zřízení a působnost

Seznam článků

 

II. Zřízení a působnost

1)  ČPVS bylo zřízeno na základě svobodného rozhodnutí odborníků v oboru vodních cest a vnitrozemské plavby ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., jako nepolitické sdružení.

2)  ČVPS je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, založeným za účelem uspokojování cílů a ochraně níže uvedených zájmů.

3)  Působnost ČPVS se vztahuje na území České republiky.

4)  Sídlem ČPVS je Praha 7, Holešovický přístav 1146.