• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - VI. Hospodaření

Seznam článků

 

VI. Hospodaření

1)     ČPVS získává prostředky pro svoji činnost z členských příspěvků právnických a fyzických osob, z výnosů odborných akcí, z darů a z reklamy.

2)     Výšku členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje Valná hromada ČPVS.

3)     S takto získanými prostředky ČPVS samostatně hospodaří. Hospodaření je projednáváno a schvalováno na zasedáních Valné hromady ČPVS.

4)     Za hospodaření s finančními prostředky odpovídají předseda a hospodář ČPVS. Hospodáře ze svého středu volí členové výboru.

5)     Právo disponovat s prostředky ČPVS má předseda, ve vymezeném rozsahu místopředseda a hospodář, podle schváleného plánu čerpání prostředků. Plánované výdaje schvaluje výbor ČPVS, neplánované Valná hromada ČPVS.

6)     Finanční prostředky jsou uloženy na běžném účtu v bance. Podpisové právo pro disponování finančními prostředky má předseda, místopředseda a dva pověření členové výboru.