• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - VII. Přidružené organizace

Seznam článků

 

VII. Přidružené organizace

1)     Pro naplňování cílů a poslání uvedených v článku III. může sdružení uzavřít dohody o spolupráci s jinými uznávanými národními sdruženími, činnými v její oblasti působnosti.

2)     Zástupci takto přidružených sdružení mohou být přizváni jako pozorovatelé na výroční zasedání Valné hromady. Mohou se účastnit rozpravy, avšak nehlasují.

3)     Dohody o spolupráci schvaluje Valná hromada.